Kedutaan Fiji

Lihat Kedutaan lain

Fiji Kedutaan di Jakarta

Alamat :
14th Floor,
Menara Topas Building,
Jl.MH.Thamrin Kav.
10350
Jakarta
Indonesia

Phone Number :
+62-21-390-2543
+62-21-390-2647

FAX :
+62-21-3902544

COMING SOON !