Kedutaan Italy

Lihat Kedutaan lain

Italy Kedutaan

Alamat :
in Jakarta
Jl. Diponegoro No. 45, Menteng
10310
Jakarta Pusat
Jakarta
Indonesia

Phone Number :
+62-21-3193-7445
+62-21-3193-7440
+62-21-0815-1811

FAX :
+62-21-3193-7422
+62-21-3158-830
+62-21- 3192-3490

Italy Konsulat

Alamat :
in Yogyakarta
Hotel Hyatt Regency, Jl. Palagan Tentara Pelajar
Yogyakarta
Indonesia

Phone Number :
+62-274-867-123

FAX :
+62-274-867-123

COMING SOON !