Kedutaan Lao People's Democratic Republic

Lihat Kedutaan lain

Laos Kedutaan

Alamat :
in Jakarta
Jl. Patra Kuningan XIV No. 1A, Kuningan
12950
Jakarta Selatan
Jakarta
Indonesia

Phone Number :
(62 21) 522 9602

FAX :
(62 21) 522 9601

COMING SOON !