Kedutaan Peru

Lihat Kedutaan lain

Peru Kedutaan

Alamat :
in Jakarta
Menara Rajawali, 12th floor Ide Anak Agung Gde Agung Lot # 5.1 Kawasan
Mega Kuningan
Selatan 12950
Jakarta
Indonesia

Phone Number :
+62-21-5761820
+62-21-5761821

FAX :
+62-21-5761825

COMING SOON !