Kedutaan Sweden

Lihat Kedutaan lain

Sweden Kedutaan

Alamat :
in Jakarta
Menara Rajawali, 9th Floor
Jl. Mega Kuningan Lot # 5.1
Kawasan Mega Kuningan
12950
Jakarta
Indonesia

Phone Number :
+62-21-2553-5900

FAX :
+62-21-576-2691

Sweden Konsulat

Alamat :
in Makassar
Jl. Lamadukeleng No. 18, Makasar, (P.O.BOX 75 Makasar),
Sulawesi Selatan
Indonesia

Phone Number :
+62-411-323-601

FAX :
+62-411-455-527

COMING SOON !