Kedutaan Zambia

Lihat Kedutaan lain

Zambia Kedutaan

Alamat :
in Kuala Lumpur
Suite C, 5th Floor Menara MBF Jalan Sultan Ismail
50250
Kuala Lumpur
Malaysia

Phone Number :
+6-03-2145-3507
+6-03-2145-3512

FAX :
+6-03-2145-3619

COMING SOON !